Det juridiska

Sekretesspolicy

Empire Comfort Systems, Inc. (ECS) är hängivna en ansvarsfull informationshanteringspraxis. Du kan besöka vilken som helst av sidorna på vår webbplats utan att förse oss med några uppgifter om dig själv, men ibland behöver vi uppgifter för att kunna kontakta dig (t.e.x. kontaktblankett, garantianmälan, återförsäljaransökan, osv.). Detta sekretessuttalande förklarar hur vi i dessa sammanhang samlar in data och använder oss av den. Genom att vistas på vår webbplats godkänner du den informationpraxis som beskrivs i denna policy.

Länkade webbplatser
Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser som administreras av tredje part. Vi rekommenderar att du läser dessa webbplatsers sekretsspolicy och bekantar dig med hur de samlar in och använder uppgifter om dig.

Information du förser oss med
Vi kan samla in personligt identifierbar information om dig ENBART om du väljer att förse oss med denna information. De typer av personligt identifierbar information vi ber dig förse oss med kan inkludera följande: namn, adress, postnummer, telefonnummer, titel, e-postadress, organisation (där så är tillämpligt).

Information som samlas in automatiskt
När du besöker vår webbplats samlar vi automatiskt in information om ditt besök som inte identifierar dig personligen. Vi kan se vilken typ av dator, webbläsare och webbtjänst du använder. Vi vet även vilket datum och vilken tid du besöker oss och även vilka sidor. Insamlingen av denna information hjälper oss att utforma sidan så att den bättre möter dina behov.

Cookies och annan teknologi
En cookie är en liten datafil som en webbplats kan skicka till din webbläsare och som sedan kan lagras på din hårddisk. Vår webbplats använder cookies till att simulera oavbruten uppkoppling – cookies gör det möjligt för oss att "minnas" information om dina preferenser och din session, vilket hjälper dig att besöka olika delar av vår webbplats utan att du behöver presentera dig på nytt. Ingen personligt identifierbar information lagras i dessa cookies.

Vår webbplats kan även använda andra teknologier att spåra vilka sidor besökare går till på vår webbplats. Dessa icke-identifierbara klickströmsdata hjälper oss att förstå hur besökare använder vår webbplats.

Regler och villkor

ECS presenterar informationen på den här webbplatsen som en tjänst för sina kunder och andra webbanvändare. ECS lämnar inga garantier vad avser korrektheten eller tillförlitligheten hos innehållet på denna webbplats eller andra platser som den här webbplatsen länkar till. Oauktoriserad nedladdning eller distribution av upphovsrättsskyddat material från den här webbplatsen eller från webbplatser som den här webbplatsen länkar till, utan upphovsrättsägarens tillstånd, är strikt förbjudet.

Du bör förutsätta att allt du ser eller läser på den här webbplatsen är skyddat av upphovsrätt om inte annat anges och att innehållet inte får kopieras, återges, distribueras, ändras, publiceras, laddas ner, tillkännages eller sändas på något sätt, utan skriftligt godkännande av ECS eller annan upphovsrättsägare, FÖRUTOM: Du får skriva ut kopior av material enbart för personligt, icke-kommersiellt bruk, förutsatt att du inte raderar eller ändrar något meddelande om upphovsrätt, varumärke eller annan äganderätt. Om inte annat anges är samtliga märken som visas på ECS:s webbplats skyddade i enlighet med ECS:s varumärkesrättigheter. Ändring, distribuering eller användning för något syfte av material på den här webbplatsen som är upphovsrättsskyddat eller på annat sätt skyddat av immaterialrätt är en direkt kränkning av ECS:s immaterialrätt. Materialet på denna webbplats är upphovsrättsskyddat, skyddat av globala upphovsrättslagar och fördragsbestämmelser, och endast tillhandahållet för lagliga syften.

ECS lämnar inga garantier vad avser korrektheten eller tillförlitligheten hos innehållet på denna webbplats eller andra platser som den här webbplatsen länkar till. Samtliga uppgifter som lämnas om produkter är baserade på aktuell information vid tidpunkten för programmeringen. ECS förbehåller sig rätten att genomföra ändringar när som helst, utan förvarning, av informationen på denna internetplats, inklusive utan begränsning. ECS LÄMNAR INGA GARANTIER FÖR ATT WEBBPLATSTJÄNSTEN SKA FÖRBLI OAVBRUTEN ELLER FELFRI ELLER ATT ALL DEN INFORMATION, PROGRAMVARA ELLER ANNAT MATERIAL SOM ÄR TILLGÄNGLIGT PÅ ELLER GENOM WEBBPLATSEN ÄR FRI FRÅN VIRUS, MASKAR, TROJANER, ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. DET ÄR MÖJLIGT ATT OVANSTÅENDE UNDANTAG INTE GÄLLER DIG, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING INTE TILLÅTER UNDANTAG FRÅN UNDERFÖRSTÅDDA UTFÄSTELSER PÅ DETTA SÄTT.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL ECS HÅLLAS ANSVARIG FÖR DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, STRAFFBARA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT SOM ETT RESULTAT AV DIN ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER DIN TILLIT TILL ELLER ANVÄNDNING AV INFORMATION, TJÄNSTER ELLER VAROR SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ ELLER GENOM WEBBPLATSEN, ELLER SOM ETT RESULTAT AV MISSTAG, UTELÄMNANDEN, AVBROTT, RADERING AV FILER, FEL, DEFEKTER, DRIFTSFÖRSENINGAR, ELLER ÖVERFÖRINGAR, ELLER NÅGOT PRESTANDAFEL. DET ÄR MÖJLIGT ATT DETTA UNDANTAG AVSEENDE FÖLJDSKADOR OCH TILLFÄLLIGA SKADOR INTE GÄLLER DIG, I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING INTE TILLÅTER UNDANTAG AVSEENDE FÖLJDSKADOR OCH TILLFÄLLIGA SKADOR. ECS:s maximala sammanlagda skadeståndsskyldighet gentemot dig, för samtliga förluster, skador och grunder för talan i samband med dessa villkor (vare sig det gäller kontrakt, kränkning (inklusive försummelse) eller annat), kommer under alla förhållanden inte att överstiga det belopp, om något, som du betalat för det specifika syftet att få tillgång till den här webbplatsen.

DU SAMTYCKER TILL ATT FÖRSVARA, HÅLLA ECS SKADESLÖST FRÅN ALLT ANSVAR OCH SAMTLIGA KOSTNADER OCH UTGIFTER, INKLUSIVE RIMLIGA ADVOKATKOSTNADER, I SAMBAND MED ÖVERTRÄDELSE FRÅN DIN SIDA AV DESSA VILLKOR OCH REGLER.

Samtlig information på den här hemsidan är enbart avsedd för den amerikanska marknaden. Denna webbplats kontrolleras, administreras och underhålls av ECS inom delstaten Georgia, Amerikas förenta stater. Denna webbplats kan nås från samtliga 50 delstater, såväl som andra länder världen över. Då alla dessa platser har lagstiftning som kan skilja sig från Georgias lagstiftning, samtycker både du, genom att besöka webbplatsen, och ECS till att delstaten Georgias lagar och regler, utan hänvisningar till principer om motstridig lagstiftning, kommer att gälla vad avser alla frågor rörande användandet av den här webbplatsen. Du och ECS samtycker även, och underkastar dig härmed, den exklusiva befogenheten hos Circuit Court of Dekalb County, Georgia, och USA:s distriktsdomstol i Georgia avseende sådana frågor. ECS gör inga utfästelser om att den information och de material som visas på denna webbsida är passande eller tillgängliga för användning på andra platser, och att skaffa tillgång till dem från geografiska områden där innehållet är olagligt beivras. De som väljer att skaffa tillgång till den här webbplatsen på andra platser gör så på eget bevåg och är ansvariga för överensstämmelse med tillämplig, lokal lagstiftning. Du får inte använda eller exportera materialet på den här webbsidan i strid med amerikanska exportlagar och regler.

Samtliga kommentarer, frågor, förslag, idéer, bilder, data eller annan information som delges ECS direkt via den här webbplatsen eller via e-post blir ECS:s exklusiva egendom, och är, och kommer att behandlas som, icke-konfidentiell och inte föremål för äganderätt. Allt du sänder, skickar in eller tillkännagör blir, utan begränsning, ECS:s exklusiva egendom, och kan användas för vilket syfte som helst, inklusive, men inte begränsat till, återgivning, överföring, publicering, sändning och tillkännagörande. Vidare står det ECS fritt att använda samtliga idéer, koncept, kunskap eller tekniker som inkluderats i en kommunikation du skickat till den här webbplatsen för vilket syfte som helst, inklusive, men inte begränsat till, utvecklingen och marknadsföringen av produkter med hjälp av sådan information, och ECS kommer inte att hållas ansvarsskyldigt som resultat av eventuella likheter mellan material i kommunikationer och material som kan komma att förekomma i sina produkter, verksamhet eller tjänster. Dessutom kan ECS, genom din användning av den här webbplatsen, samla in särskild information om dig och din användning av webbsidan. Det står ECS fritt att använda den här informationen för varje syfte ECS anser lämpligt, inklusive, men inte begränsat till, marknadsföringssyften.

ECS förbehåller sig rätten, och har exklusiv diskretion, att omarbeta dessa villkor och regler när som helst. Samtliga omarbetningar skall tillkännagöras på denna sida. Eftersom samtliga omarbetningar genomförda av ECS är bindande, bör du granska den här sidan varje gång du besöker ECS:s webbplats. Det är viktigt att du till fullo läser och förstår de villkor och regler du samtycker till när du använder den här webbplatsen.

Kontakt angående webbplatsen
Om du har några frågor om denna sekretsspolicy, vår praxis för den här webbplatsen eller din interaktion med den här webbplatsen ber vi att du använder vår kontaktsida.