Lovstof

Fortrolighedserklæring

Empire Comfort Systems, Inc. (ECS) er forpligtet til ansvarlig informationshåndteringspraksis. Du kan besøg alle sider på vores side uden at opgive nogen information om dig selv, men nogen gange vil vi være nødt til at have information for at kunne kontakte dig (fx kontaktformular, garantikrav, forhandlerapplikation etc.). Denne fortrolighedserklæring forklarer dataindsamlingen og anvendelsen i disse situationer. Ved at besøge vores webside indvilliger og accepterer du den informationspraksis, som er beskrevet i denne politik.

Link-sider
Vores webside kan indeholde link til andre sider, der drives af tredjeparter. Vi opfordrer dig til at læse fortrolighedspolitikken for disse sider og se, hvordan de indsamler og anvender informationen om dig.

Den information du giver os
Vi indhenter KUN personlige oplysninger om dig, hvis du giver os sådanne oplysninger. De typer personlig information, vi beder dig give os, kan inkludere følgende: Navn, adresse, postnummer, telefonnummer, stillingsbetegnelse, e-mail adresse, organisation (hvis relevant).

Automatisk indsamlet information
Når du besøger vores webside, indsamler vi automatisk informationer omkring dit besøg, der ikke identificerer dig personligt. Vi kan se computertype, browser og den webservice, du anvender. Vi kan også se dato, tid og de sider, du har besøgt. Indsamlingen af disse informationer hjælper os med at designe siden, så den bedre opfylder dine krav.

Cookies og andre teknologier
En cookie er en lille datafil, som websiden kan sende til din browser, og som kan gemmes på din harddisk. Vores websider indeholder cookies for at simulere en fortsat tilslutning — cookies gør det muligt for os at "huske" information om dine præferencer go sessioner, og gør det muligt for dig at bevæge dig inden for vores webside uden at skulle introducerer dig selv igen. Der gemmes ingen personlig identificerbar information i disse cookies.

Vores webside kan også anvende andre teknologier til at spore, hvilke sider på vores websted vores gæster besøger. Disse ikke-identificerbare klik-strømsdata hjælper os med at forstå, hvordan de besøgende anvender websiden.

 

Vilkår og betingelser

ECS viser disse informationer på denne webside som en service til sine kunder og andre internetbrugere. ECS giver ingen garanti og garanterer intet i henhold til nøjagtigheden af indholdet på denne webside eller andre websider, den linkes til. Al uautoriseret download eller distribution af ophavsretligt materiale fra denne side eller fra websider, hvortil der linkes, uden ophavsrettens indehavers tilladelse, er strengt forbudt.

Du bør antage at alt. hvad du ser og læser på denne side, er ophavsretlig beskyttet med mindre andet er angivet og må ikke reproduceres, distribueres, ændres, udgives, downloades, sendes eller på nogen måde overføres uden forudgående, skriftlig tilladelse fra ECS eller andre, der ejer rettighederne, UNDTAGEN: Du må udskrive kopier af materialet til personligt, ikke-kommercielt brug, forudsat at du ikke sletter eller ændrer nogen ophavsret, varemærke eller andre ejendomsrettigheder. Hvis andet ikke er angivet, er alle varemærker, der er vist på ECS's internetsider genstand for varemærkerettigheder ejet af ECS. Ændring, distribution eller anvendelse til noget formål af materialet på denne side, der er underlagt ophavsret eller på andet måde beskyttet efter lovgivningen om intellektuel ejendomsret, krænker ECS's immaterielle rettigheder. Materialet indeholdt på denne webside er ophavsretligt beskyttet af den internationale lovgivning og traktaten om ophavsret og leveres alene til lovlige formål.

ECS giver ingen garanti eller garanterer ikke for nøjagtigheden eller pålideligheden af indholdet på denne side eller andre sider, der linkes til. Al information om produkter er baseret på de aktuelle oplysninger på tidspunktet for udgivelsen. ECS forbeholder sig ret til til enhver tid at foretage ændringer, uden varsel, af informationerne indeholdt på denne internetside, inklusiv og uden begrænsning. ECS GARANTERER IKKE, AT WEBSIDEN IKKE VIL VÆRE AFBRUDT ELLER FEJLFRI ELLER AT INFORMATION, SOFTWARE ELLER ANDET MATERIALE ER TILGÆNGELIGT ELLER TIL RÅDIGHED VIA WEBSIDEN OG ECS GARANTERER IKKE, AT WEBSIDEN ER FRI FOR VIRUS, ORME, TROJANSKE HESTE ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. DENNE UDELUKKELSE AF INDIREKTE GARANTIER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG, I DEN UDSTRÆKNING AF GÆLDENDE LOVGIVNING IKKE TILLADER UDELUKKELSE AF STILTIGENDE GARANTIER.

ECS ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER DIREKTE ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SÆRLIGE, PUNITIVE ELLER EFTERFØLGENDE SKADER, SOM ET RESULTAT AF DIN ANVENDELSE AF WEBSIDEN ELLER DIN TILLID TIL ELLER ANVENDELSE AF INFORMATIONER, SERVICE ELLER MERCHANDISE LEVERET PÅ ELLER VIA WEBSIDEN ELLER SOM ET RESULTAT AF FEJLTAGELSER, UDELADELSER, AFBRYDELSER, SLETNING AF FILER, FEJL, DEFEKTER, FORSINKELSE AF DRIFT ELLER TRANSMISSION ELLER FUNKTIONSSVIGT. DENNE EKSKLUSION AF FØLGESKADER OG HÆNDELIGE SKADER GÆLDER MÅSKE IKKE FOR DIG, I DET OMFANG, AT GÆLDENDE LOVGIVNING IKKE TILLADER FRASKRIVELSE AF TILFÆLDIGE FØLGESKADER OG HÆNDELIGE SKADER. ECS's samlede erstatningsansvar over for dig for alle tab, skader og årsager til handling (i og uden for kontrakten (herunder uden begrænset uagtsomhed), eller på anden måde) vil ikke være højere end det direkte inkrementelle beløb, om noget, du har betalt specifikt til at opnå adgang til denne side.

DU ACCEPTERER, AT FORSVARE, GODTGØRE OG SKADESLØSHOLDE ECS FRA ALT OG ETHVERT ANSVAR, OMKOSTNINGER OG UDGIFTER, HERUNDER RIMELIGE ADVOKATSALÆRER, RELATERENDE TIL DIN MISLIGHOLDELSE AF VILKÅR OG BETINGELSER.

Informationen på denne webside er alene tilsigtet til det amerikanske marked. Denne webside styres, vedligeholdes og serviceres af ECS fra staten Georgia, USA. Denne webside kan tilgås fra alle 50 stater samt fra andre lande verden over. Da hvert af disse lande har en lovgivning, der er forskellig fra lovgivningen i Georgia, accepterer du og ECS ved at tilgå denne webside, at vedtægterne og lovgivningen i staten Georgia, uden hensyn til konflikter mellem lovprincipper, vil gælde for alle spørgsmål vedrørende brugen af denne webside. Du og ECS accepterer og underkaster sig hermed til den eksklusive personlige jurisdiktion og værneting i Dekalb County, Georgia, og USA's distriktsret i Georgia med hensyn til sådanne sager. ECS giver ingen garanti for, at informationen og materialet på denne webside er passende og tilgængelig til anvendelse andre steder og at adgangen til dem fra andre områder, hvor indholdet er ulovligt. De, der beslutter at tilgå denne webside fra andre lokationer, gør dette på eget initiativ, og er ansvarlige for at overholde gældende lokal lovgivning. Du må ikke anvende eller eksportere materialet på denne webside i strid med de amerikanske eksportlove og regler.

Alle bemærkninger, spørgsmål, forslag, ideer, grafik, data og anden information kommunikeret til ECS direkte via denne webside eller pr. e-mail vil blive ECS's eksklusiv ejendom, og er, og vil blive behandlet som ikke-fortrolig og ikke-ophavsretligt beskyttede. Uden begrænsning vil alt, hvad du overfører, fremsender eller transmittere blive ECS's eksklusive ejendom og kunne anvendes til ethvert formål, inklusiv, men ikke begrænset til, reproduktion, transmission, udgivelse, udsendelse og brevforsendelse. Yderligere har ECS ret til gratis at anvende enhver ide, koncept, know-how eller teknikker, der er indeholdt i en meddelelse, du har sendt til denne webside i enhver anledning, inklusive, men ikke begrænset til, udvikling og markedsføringsprodukter, der anvender en sådan information, og ECS pådrager sig intet ansvar som følge af eventuelle ligheder, der måtte være i de omtalte materialer, der kan forekomme i produkter, forretninger eller service. Yderligere kan du via din anvendelse af denne webside sende og/eller ECS kan indsamle information om dig og din anvendelse af websiden. ECS har ret til gratis at anvende disse oplysninger til ethvert formål, der findes passende, inklusiv, men ikke begrænset til, markedsføringsformål.

ECS reserverer sig retten til, efter eget skøn og afgørelse, til enhver tid at revidere disse vilkår og betingelser. Alle revideringer vil blive offentliggjort på denne side. Da du er bundet af alle revisioner foretaget af ECS, bør du gennemgå denne side hver gang, du forbinder til ECS's webside. Det er vigtigt, at du har læst og forstået vilkår og betingelser fuldstændigt, da du accepterer at være bundet hertil, når du anvender denne side.

Kontakt til denne webside
Hvis du har spørgsmål om denne privatpolitik, sidens praksis eller handel med denne webside, er du velkommen til at anvende vores kontaktside.