Garanti

Empire Comfort Systems, Inc. (ECS) garanterer den oprindelige køber af denne Primo Ceramic Grill, at den er fri for defekter i materiale og udførsel på købsdatoen og i følgende perioder:

 • Begrænset livstidsgaranti understøttes af en tyveårig (20) garanti på alle keramiske dele.
 • Fem (5) års garanti på alle metaldele (bortset fra støbejernsdele).
 • Et (1) år på alle støbejernsdele.
 • Tredive (30) dage på termometre og pakninger.

Denne garanti er begrænset til reparation eller udskiftning af den/de del(e), der, under normal anvendelse efter Primo's opfattelse, efter en rimelig undersøgelse, erklæres at være defekt.

Kontakt din lokale Primo-forhandler eller -distributør for at indsende et garantikrav. Hvis din forhandler ikke er tilgængelig, skal du kontakte os for din distributørs oplysninger.

ECS erstatter de dele, der findes defekte, som angivet ovenfor, med tilsvarende dele og vil sende disse, for købers regning, til en af køber udpeget forsendelsesadresse. Denne begrænsede garanti dækker ikke følgende: Enhver skade, fejl eller driftsmæssigt problem opstået ved uheld, misbrug, forkert brug, ændring, forkert anvendelse, vandalisme, forkert installation eller forkert vedligeholdelse; revner eller skår i den udvendige glasur efter levering til autoriseret Primo forhandler eller distributør; skader eller fejl forårsaget af manipulering eller ændring af det oprindelige Primo-design, undtagen når dette er sket efter aftale med ECS; skader eller fejl forårsaget af købers manglende overholdelse af føderale, nationale, statslige eller lokale bygge- og brandkrav.

I DET OMFANG DET ER MULIGT I HENHOLD TIL STATSLIGE OG FØDERALE LOVGIVNINGER ERSTATTER DENNE BEGRÆNSEDE LIVSTIDSGARANT ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE OG UDELUKKER SPECIFIKT FØLGENDE:

 • GARANTIYDELSER TIL NOGEN ANDRE END DEN OPRINDELIGE KØBER;
 • GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL NOGET BESTEMT FORMÅL;
 • ETHVERT ANSVAR FOR HÆNDELSER, SÆRLIGE ELLER FORTSATTE BESKADIGELSER MED MINDRE SÅDANNE BEGRÆNSNINGER ER UDTRYKKELIGT FORBUDT VED STATSLOV ELLER LOVGIVNINGEN I KØBERS HJEMLAND.
 • Købsguide +

  Hvilken Primo Grill er den rigtige til dig? Læs mere
 • Registrér din grill +

  Registrér din nye Primo Grill. Læs mere
 • Videobibliotek +

  Primo’s ”Hvordan man gør - videoer”. Læs mere
 • Garanti +

  Primo garanti. Læs mere
 • 1