Empire Comfort Systems, Inc. (ECS) garanterar den ursprungliga inköparen av denna keramiska Primo-grill att grillen är felfri vad gäller material och tillverkning från ursprungligt inköpsdatum under följande perioder:

Begränsad livstidsgaranti med en tjugo (20) års garanti för samtliga keramiska delar.

  • Fem (5) år för samtliga metalldelar (förutom gjutjärnsdelar).
  • Ett (1) år för samtliga gjutjärnsdelar.
  • Trettio (30) dagar för termometrar och filtpackning.

Denna garanti skall begränsas till reparation eller ersättning av del(ar) som, vid normalt bruk, Primo beslutar, efter rimlig undersökning, är felaktiga.

Vänligen kontakta din lokala Primo-återförsäljare eller distributör för att lämna in en garantikrav. Om din återförsäljare inte är tillgänglig, kontakta oss för din distributörs information.

ECS skall ersätta delar, som fastställts som felaktiga i enlighet med ovan, med likvärdiga delar och ska ordna med frakt, för vilken inköparen står för kostnaden, av dessa delar till den leveransadress som inköparen angivit. DENNA BEGRÄNSADE GARANTI TÄCKER INTE FÖLJANDE: Skada, brist eller svårighet att använda produkten som orsakats av en olycka, missbruk, felaktig användning, förändringar, vandalism, felaktig installation eller felaktigt underhåll; sprickor eller jack i ytans glasyr efter leverans till en auktoriserad Primo-återförsäljare eller -distributör; skada eller brist som orsakats av manipulering eller ändringar av den ursprungliga Primo-designen, utom de fall då denna skett på instruktion av eller godkänts av ECS; skada eller brist som orsakats av inköparens underlåtenhet att följa byggnads- eller brandbestämmelser på federal, nationell, statlig, stads- eller länsnivå.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM GÄLLANDE STATLIG OCH FEDERAL LAGSTIFTNING TILLÅTER, GÄLLER DENNA GARANTI ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, OCH UTESLUTER SPECIFIKT FÖLJANDE:

  • GARANTI FÖR NÅGON ANNAN ÄN DEN URSPRUNGLIGA INKÖPAREN;
  • GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE;
  • ALLT ANSVAR FÖR TILLFÄLLIGA ELLER SPECIELLA SKADOR ELLER FÖLJESKADOR, FÖRUTOM DÅ DESSA UNDANTAG ÄR UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDNA AV STATLIGA LAGAR ELLER DEN LAG SOM GÄLLER I DEN URSPRUNGLIGA INKÖPARENS HEMVISTELSELAND.