Skötsel och underhåll

Det är lätt att ta hand om och bibehålla utseendet och prestandan hos din keramiska Primo-grill. Här följer några enkla tips och tekniker för att hjälpa dig använda och njuta av din grill i åratal framöver.

Viktigt: Före och efter första användningen av din nya keramiska Primo-grill
Kontrollera att banden runt basen och kupolen är ordentligt åtdragna (se punkt nr. 1).

 

Täthet av banden för bas och Dome

Före och efter den första användningen av din grill använder du en 11 mm skiftnyckel för att kontrollera hur väl banden sitter åt. Dra åt muttrarna till dess du känner ett rejält motstånd. Skruva inte åt för hårt. Med jämna mellanrum samt i början av grillsäsongen ska du kontrollera att banden sitter åt rätt. Skruvarna kan ha fått en något böjd form efter att de skruvades åt i fabriken. Detta är normalt och ingen orsak till oro.

Raka ut aska

Naturlig träkol producerar en mindre mängd aska varje gång den används. Beroende på din Primo-grills storlek och hur mycket och ofta du använder den måste du ta bort askan för att luftflödet genom grillen inte ska påverkas. Se alltid till att kolet är helt släckt innan du tar bort askan. Det finns tre olika metoder du kan använda för att ta bort askan:

 1. Ställ en hink eller sopskyffel av metall under vädringsluckan och raka ut askan med hjälp av askrakan.
 2. Ta bort grillgallret och eldgallret och använd en minidammsugare för att ta bort askan.
 3. Ta bort de invändiga delarna av grillen och använd ett köksredskap för att skopa ur askan.

Rengöring av grillen (utsidan)

Använd en blandning av skonsamt rengöringsmedel och vatten eller glasputsmedel på en ren disktrasa eller pappershandduk för att avlägsna smuts och fettrester från keramiken och den nakna metallen. Om rost bildas på den obehandlade metallytan kan du använda medelgrov stålull för att avlägsna rosten. På målade delar kan du stryka en mindre mängd rosthindrande färg (blanksvart).

Rengöring av grillen (insida)

Med tiden kommer insidan av grillen att svartna av en substans kallad kreosot. Detta är det naturliga resultatet av träkolsanvändning och beläggningen behöver inte tas bort så länge den inte börjar flagna. Om du bor i ett område med hög luftfuktighet och inte använder grillen under en längre period kan även mögel eller mjöldagg bildas. I båda fallen kan beläggningen lätt avlägsnas, eftersom din Primo-grill fungerar som en självrengörandeugn:

 1. Värm upp grillen till +260°C under 30 minuter och låt därefter grillen kallna helt.
 2. Lyft ut de invändiga delarna av grillen.
 3. Borsta insidan av grillen med en mjuk borste.
 4. Avlägsna resterna som samlats längst ner i grillen.
 5. ISätt tillbaka de invändiga delarna.

Rengöring av grillgallret

Grillgallret har försetts med porslinsyta, vilket är det bästa sättet att förhindra att mat fastnar på gallret. Det finns några olika metoder du kan använda för att se till att ditt grillgaller är rent och ser ut som nytt.

Om matresterna är hårda Använd inte en vanlig grillborste med stålborst eftersom detta kan skada porslinsytan.

Rengöring av den övre ventilen

Om en stor del av din matlagning sker vid låga temperaturer kan en beläggning av fett bildas runt hålhjulet och ovanpå ventilen. Medan den övre ventilen fortfarande är het kan en ren trasa eller pappershandduk användas för att torka bort fettbeläggningen.

Byte av packningen

Med tiden kommer filtpackningen i skarven mellan basen och kupolen att nötas ner. Packningen kan behöva bytas ut med några års mellanrum beroende på hur ofta du lagar mat. För att byta ut packningen köper du ett packningsset. Varje packningsset inkluderar instruktioner för hur du byter ut packningen. Det tar i genomsnitt 30-45 minuter att byta ut packningen.

Säsongs- och långtidsförvaring

Vi rekommenderar att du använder ett grillöverdrag både inomhus och utomhus för att skydda din Primo-grill när du inte ska använda den under en längre period.

Förhindra att "flash back" uppstår

När du lagar mat vid höga temperaturer kan du helt stänga till den ena eller båda av grillens ventiler. Om kupolen lyfts under dessa förhållanden kommer syre att snabbt dras in i grillen av det uppvärmda kolet, vilket gör att en våg av mycket het luft, kallad "flash back", plötsligt strömmar ut ur grillen. Detta kan orsaka brännskador.
Motverka "flash back" genom att:

 1. Öppna båda ventilerna helt (den övre ventilen och den nedre vädringsluckan) och vänta i 10 sekunder.
 2. Öppna kupolen 1,25 cm i 3 sekunder; därefter kan den öppnas helt utan fara.

 

 

 • Köpguide +

  Vilken Primo-grill är rätt för dig? Read More
 • Registrera din grill +

  Registrera din nya Primo-grill. Read More
 • Videobibliotek +

  Primos instruktionsvideos. Read More
 • Garanti +

  Primos garanti. Read More
 • 1